Studiebesök

Studiebesök till moskén

Vi har tillsammans över trettio års erfarenhet av att föreläsa till elever och lärare om islam och muslimska kulturer. Vi har tagit emot skolklasser till moskén sedan mitten på 1990-talet, och på ett mer organiserat sätt sedan 2009.

Gör som många lärare, ta med dina elever till oss på ett studiebesök till moskén och få en inblick i islam från insidan! Våra studiebesök är en integrerad del i många lärares skolundervisning. Läs mer om vilka våra uppdragsgivare är. Många lärare rekommenderar sina kollegor att ta sina klasser till oss.Boka ett studiebesök

Om du vill boka in ett studiebesök till moskén, eller har frågor om vår verksamhet eller synpunkter som du vill meddela oss, vänligen fyll i formuläret:

citat från lärare

”Tack än en gång för ett mycket givande studiebesök. Mina elever var mycket nöjda och hade en mer positiv bild av islam efter besöket. Vissa menade att det var det bästa studiebesöket de varit på någonsin och jag är benägen att hålla med. Jag kommer försöka komma tillbaka med alla mina klasser nästa år.”

Läs mer om vad andra lärare och elever sagt om våra studiebesök!

Studenter från Södertörns högskola på studiebesök i Ayshamoskén
besökets Innehåll

Det varierar från besök till besök exakt hur vi lägger upp programmet. Olika föreläsare har olika sätt att göra sin presentation. Men ett typsikt besök består av alla eller några av följande ämnen. Givetvis kan du som lärare i förhand komma med förslag, och under besöket är det mycket upp till elevernas egna frågor som styr innehållet.

– Kort presentation av föreläsaren
– Visning av moskén
– Om Allah/Gud och profeten Muhammad
– Islams källor: Koranen och sunna
– Islams tre aspekter: islam (de fem pelarna), iman (tron) och ihsan (att bli en god människa/att rena sitt hjärta)
– Meningen med livet. Var kommer vi ifrån, var är vi nu, och vart är vi på väg?
– Skapelseberättelsen enligt Koranen
– Genusfrågor
– Extremism och terrorism, har det med islam att göra?
– Vetenskap och tro
– Sekulärism och muslimer
– Frågestund där elever och lärare kan ställa egna frågor.

Alla lärare får även ett exemplar av vår bok ”En introduktion till islam och muslimsk kultur” (värde 150 kr).

Bra Att tänka på före…
  • Det är bra om alla elever skriver ner var sin fråga på en lapp och lämnar den till föreläsaren i början av besöket.
  • Alla tar av sig sina skor vid entrén och går barfota eller i strumplästen i moskén.
  • Personer som håller gudstjänst i moskén kan störas av besökare som har skjorts eller kort kjol. Vi rekommenderar därför att man har långkjol eller långbyxor på sig.
Studiebesökets längd

Räkna med att studiebesöket tar ca 90 minuter för gymnasieklasser, 60 minuter för grundskoleklasser, och 120 minuter för universitetsklasser och andra grupper.

Antal elever per studiebesök

Vi har valt att begränsa antalet elever till en klass, eller ca 30 elever med lärare, då större grupper hämmar delaktighet och benägenhet att ställa frågor.

Avgifter

Vi fakturerar för studiebesöket i efterhand. Det är därför viktigt att du som lärare tar med dig någon typ av rekvisition. Rekvisitionen ska vara utställd på Det yttersta trädet ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 Täby.

Alla besök måste bokas i förväg.

Vår verksamhet är inte momspliktig.

  • Grundskola: 1000 kr (upp till 60 minuter)
  • Gymnasium och folkhögskola: 1500 kr (upp till 90 minuter)
  • Universitet: 2000 kr (upp till 120 minuter)
  • Övriga grupper: Kontakta oss för prisuppgifter!
  • För privatpersoner som vill komma på studiebesök tar vi inte ut någon avgift, men besöket måste bokas i förväg.
Besök på er skola

Vi kan även föreläsa hos er på skolan, men vi rekommenderar starkt ett studiebesök till moskén!

Mohammad Muslim Eneborg besöker en skola i Söderhamn
Vi som tar emot er

Vi som tar emot studiebesök har flera saker gemensamt: vi är uppvuxna i Sverige och ser det som naturligt att vara både svensk och muslim. Vi talar alla svenska, är tillräckligt insatta i islam samt har en fast förankring i den svenska kulturen och samhället.

Mohammad Muslim Eneborg
Mohammad Muslim är utbildad imam och tjänstgör som sådan på deltid i Ayshamoskén i Stockholm. Han grundade Det Yttersta Trädet  2001 och är dess ordförande. Han har arbetat som lärare på Kista folkhögskola. Idag är han även verksamhetsansvarig på ett personlig assistansföretag som heter Inleva AB.

Max Dahlstrand
Max driver sedan 2001 Det Yttersta Trädet tillsammans med Mohammad Muslim. Han arbetar idag även som verksamhetssamordnare på ett litet assistansföretag men har haft ett flertal ledande positioner på organisationsnivå inom föreningslivet, bland annat på IOGT-NTO i Stockholms distrikt. Han har i grunden en mastersutbilning i arkitektur från USA. Idag är han verksamhetssamordnare på assistansföretaget Inleva AB.

Max har tagit emot studiebesök av skolklasser och andra grupper sedan 2003.

Frédéric Brusi
Frederic är student och amanuens vid avdelningen för Mellanösterns språk och kulturer vid Stockholms Universitet. Han har också bedrivit teologiska studier i Egypten.

Hans intresseområden är lokala religiösa traditioner i södra Egypten, spänningsfälten ‘tradition’ och ‘modernitet’ samt islam som minoritetsreligion och teologisk historia.

Fatim Nurdin Muslim
Fatim har tagit emot studiebesök sedan 2014.

Pontus Selander
Pontus har tagit emot studiebesök sedan 2017.