Studiebesök

Studiebesök till moskén

Vi har tillsammans över trettio års erfarenhet av att föreläsa till elever och lärare om islam och muslimska kulturer. Vi har tagit emot skolklasser till moskén sedan mitten på 1990-talet, och på ett mer organiserat sätt sedan 2009.

Börje Bergfeldt, en av våra föreläsare som tar emot studiebesök till moskén, tillsammans med en skolklass från Blackebergs gymnasium.

Gör som många lärare, ta med dina elever till oss på ett studiebesök till moskén och få en inblick i islam från insidan! Våra studiebesök är en integrerad del i många lärares skolundervisning. Läs mer om vilka våra uppdragsgivare är. Många lärare rekommenderar sina kollegor att ta sina klasser till oss.


Boka ett studiebesök

Om du vill boka in ett studiebesök till moskén, eller har frågor om vår verksamhet eller synpunkter som du vill meddela oss, vänligen fyll i formuläret nedan. Observera att alla besök måste bokas och bekräftas i förväg.

Vi erbjuder studiebesök i Stockholm

Vi tar emot skolklasser och andra grupper i Stockholm, vanligtvis i Ayshamoskén på S:t Eriksgatan 91. Vi kan även i vissa fall föreläsa hos er på skolan, men vi rekommenderar starkt ett studiebesök till moskén!

Mohammad Muslim Eneborg besöker en skola i Söderhamn

Citat från lärare

Våra studiebesök är mycket uppskattade och flera lärare och elever har skrivit till oss och berättat hur de upplevde studiebesöket.

”Tack än en gång för ett mycket givande studiebesök. Mina elever var mycket nöjda och hade en mer positiv bild av islam efter besöket. Vissa menade att det var det bästa studiebesöket de varit på någonsin och jag är benägen att hålla med. Jag kommer försöka komma tillbaka med alla mina klasser nästa år.”


Läs mer vad andra lärare och elever sagt om våra studiebesök!

Besökets innehåll

Det varierar från besök till besök exakt hur vi lägger upp programmet. Olika föreläsare har olika sätt att göra sin presentation. Men ett typiskt besök består av alla eller några av följande ämnen. Givetvis kan du som lärare i förhand komma med förslag, och under besöket är det mycket upp till elevernas egna frågor som styr innehållet.

 • Kort presentation av föreläsaren
 • Visning av moskén
 • Om Allah/Gud och profeten Muhammad
 • Islams källor: Koranen och sunna
 • Islams tre aspekter: islam (de fem pelarna), iman (tron) och ihsan (att bli en god människa/att rena sitt hjärta)
 • Meningen med livet. Var kommer vi ifrån, var är vi nu, och vart är vi på väg?
 • Skapelseberättelsen enligt Koranen
 • Genusfrågor
 • Extremism och terrorism, har det med islam att göra?
 • Vetenskap och tro
 • Sekularism och muslimer
 • Frågestund där elever och lärare kan ställa egna frågor.

Bra att tänka på före besöket

 • Det är bra om alla elever skriver ner var sin fråga på en lapp och lämnar den till föreläsaren i början av besöket.
 • Alla tar av sig sina skor vid entrén och går barfota eller i strumplästen i moskén.

Studiebesökets längd

Räkna med att studiebesöket tar ca 90 minuter för gymnasieklasser, 60 minuter för grundskoleklasser, och 120 minuter för universitetsklasser och andra grupper.

Antal elever per studiebesök

Vi har valt att begränsa antalet elever till en klass, eller ca 30 elever med lärare, då större grupper hämmar delaktighet och benägenhet att ställa frågor.

Avgifter

Vi fakturerar för studiebesöket i efterhand. Det kan därför vara viktigt att du som lärare tar med dig någon typ av rekvisition, beroende på vad ni har för rutiner i er organisation. Rekvisitionen ska vara utställd på: Det yttersta trädet ideell förening, Torsgatan 36A, 113 62 Stockholm. Vår verksamhet är inte momspliktig.

 • Grundskola: 1000 kr (upp till 60 minuter)
 • Gymnasium och folkhögskola: 1500 kr (upp till 90 minuter)
 • Universitet: 2000 kr (upp till 120 minuter)
 • Övriga grupper: Kontakta oss för prisuppgifter.
 • För privatpersoner som vill komma på studiebesök tar vi inte ut någon avgift, men besöket måste bokas i förväg.

Vi som tar emot studiebesök

Vi som tar emot studiebesöken har flera saker gemensamt: vi är uppvuxna i Sverige och ser det som naturligt att vara både svensk och muslim. Vi talar alla svenska, är tillräckligt insatta i islam samt har en fast förankring i den svenska kulturen och samhället.

Börje Bergfeldt

Börje Bergfeldt är en muslimsk folkbildare och numera distriktschef på studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet).

Han är i grunden filosofie doktor i ekonomisk historia med 1700-talets Stockholm som specialitet. Som lektor har han undervisat vid Linköpings, Stockholms och Umeå universitet. Under flera år under 00-talet var Börje opolitiskt tjänsteman på Riksdagsförvaltningen, största delen av tiden chef över sektionen för kunskapsförsörjning samt under vissa perioder föredragande i finansutskottet. Efter en kort avstickare som utbildningsledare och vikarierande kanslichef vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet arbetade han som borgarrådssekreterare och var chef över ett av partikanslierna i Stockholms stadshus.

Sedan ett par år tillbaka ägnar Börje största delen av sin tid inom folkbildningen och då från början som metodutvecklare inom det interreligösa projektet Tillsammans för Sverige. Detta var inom ramen för Fryshusets verksamhet och hade till syfte att utbilda ungdomar från olika religiösa traditioner i s.k. storytelling.

Erik Moberg

Erik Moberg är typsnittsdesigner och tidigare sjuksköterska inom beroendevården. Han hittade till islam 2004 och har tagit emot studiebesök sedan 2018.

Pontus Selander

Pontus Selander är egen företagare och bor med sin familj i Vällingby.

Ashar Khan

Ashar Khan bor i Göteborg och är professionell musiker (sing & song writer). Han driver även ett eget eventföretag som heter Wama. Idag arbetar han också som konsulent för Studiefrämjandet i Göteborg. Ashar är gift och har två barn.

Ashar har tagit emot skolklasser och andra grupper i moskén i många år.

En äkta svensk pepparkaksmoské