Kurser om islam och muslimsk kultur

Kurser om islam och muslimsk kultur

Vi är ledande i Sverige på fortbildningar om islam och muslimsk kultur och har sedan 2006 hållit 151 kurser runt om i landet och genom dessa utbildat ca 3000 personer från den offentliga sektorn.

Boka kurs

Vill du boka en kurs, eller få mer information om vårt kursutbud, vänligen fyll i kontaktformuläret!

Läs mer…

Behov av folkbildning

Det svenska samhälle består idag av många olika människor från många olika kulturer. Den svenska kulturen är inte längre homogen, den är berikad av hela världens kulturer. Detta kan medföra fantastiska möjligheter för hela samhället om vi, alla som lever här, öppnar våra sinnen, blir nyfikna på varandra, har beredskap för och vilja att tillsammans bygga vår framtid.

Samtidigt ser vi att det finns många problem i samhället idag. Trenden visar dessvärre på ökad segregering och polarisering i samhället, och många pratar i termer som ”vi och dom”. Judar, romer, homosexuella, och i allra högst grad muslimer, står ofta för ”dom”, men vilka är ”vi”?

Ofta härstammar främlingsfientlighet, rasism och diskriminering utifrån okunskap om varandra. Ofta även från personliga erfarenheter där man hamnat i konflikt inte sällan som ett resultat av missförstånd så man inte haft tillräckliga bakgrundskunskaper.

Idag bor nära en halv miljon muslimer i Sverige, men hur mycket känner ”vi” till om islam och dess olika kulturella traditioner? Med kunskap om varandra kan vi bygga ett tolerant och integrerat samhälle. Med kunskap kan vi minimera missförstånd, rensa i våra fördomar och komma varandra närmare som medborgare.

Kursen är till för…

Kursen är framtagen för personer som i sitt yrke möter muslimer från olika kulturer. Exempel på tidigare kursdeltagare är poliser, socialsekreterare, lärare, vårdpersonal, brandmän, politiker m fl.

Uppdragsgivare

Kommuner och stadsdelsförvaltningar
Myndigheter, t ex polisen
– Landsting, t ex sjukhus
– Skolor och högskolor
– EU-projekt, t ex Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm där vi inom deras EU-projekt FAMU (För arbete mot utanförskap) under tre års tid utbildade personer inom arbetsförmedlingen i Norrort.

Läs gärna mer om vilka kurser vi hållit och vilka våra uppdragsgivare varit och vad våra kursdeltagare sagt om våra kurser!

Mohammad Muslim Eneborg håller en kurs för Sollefteå kommun

Kursinnehåll

Våra informativa, pedagogiska och deltagaraktiva kurser ger deltagaren inblick i islams grunder samt praktiska exempel på hur muslimer från olika bakgrunder förhåller till sin religion. Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg att hitta konstruktiva sätt att underlätta mötet med muslimer. Kurserna kan anpassas för både stora och små grupper samt vara en heldag eller halvdag.

Vår utbildningar är

– på svenska
– ledda av en imamutbildad svensk muslim
– främst avsedda för personer som själva inte är muslimer
– mycket deltagaraktiva med många möjligheter att ställa egna frågor
– baserade på ett framgångsrikt pedagogiskt koncept från Storbritannien där över 13000 personer gått kursen
– utvecklade att främja integrationsarbetet på arbetsplatsen och i samhället
– berättigande till ett års kostnadsfri support efter kurse

Kursutbud

– Introduktionskurser – om islam och muslimsk kultur
– Fördjupningskurser med specifika case-studies
– Inhousekurser – behovsanpassade kurser för grupper, avdelningar och hela arbetsplatser
– Konferenser & seminarier
– Rådgivning för myndigheter och företag
– Föreläsningar till skolklasser och föreningar

Kurslitteratur

Alla kursdeltagare får vår bok ”En introduktion till islam & muslimsk kultur”. Boken innehåller texter om islams grunder samt exempel på olika muslimska kulturer och hur dessa förhåller sig till sin religion. Vi använder oss inte så mycket av boken under kursen, men den är mycket uppskattad av våra kursdeltagare då de kan läsa mer i boken efter kursen.

Boken , som är i färg och har 60 sidor, går även att köpa separat vid intresse.

Priser fortbildningskurser

Vi har olika prisnivåer, vänligen kontakta oss för en offert. Vi erbjuder heldagskurser, halvdagskurser och föreläsningar.

Följande ingår i våra heldagskurser

– Överenskommet kursprogram, se exempel nedan.
– Vår bok ”En introduktion till islam & muslimsk kultur”. Boken är ett fristående komplement till kursen som även finns till försäljning separat.
– Personlig support efter kursen

Kursinnehåll

Vi kommer alltid utforma kursprogrammet efter beställarens behov och i överenskommelse med önskemål. Med detta sagt brukar det ändå finnas likheter i vilka frågeställningar som brukar avhandlas. Bredvid kan du se hur ett typiskt kursprogram kan se ut för en heldagskurs.

Program för halvdagskurser fokuserar mindre på islams grunder och mer på utvalda delar av praktiska aspekter. Gruppdiskussion och moskébesök utgår även på de kortare kurserna.

I programmet för vår fördjupningskurs (för deltagare som tidigare gått introduktionskursen) fokuserar vi på case-studies, olika grenar inom islam, muslimska rörelser och nutida politiska strömningar.

Exempel kursprogram

08.45 Välkomstfika / närvarolista / kursmaterial
09.00 Presentation av kursledare & deltagare / Introduktion till kursen / förväntningar & riktlinjer / Självtest om islam
09.30 Bakgrund till islam och muslimer i Sverige
10.00 Fruktpaus
10.15 Islams grunder, tro och praktik / Islams urkunder / de fem pelarna / trosuppfattningar / andlighet / Kvinnan i islam
11.45 Lunch
12.30 Moskévisning med möjlighet att närvara vid bönestuden
13.15 Praktiska aspekter i mötet med muslimer / Viktiga frågor för muslimer i familjen och samhället, på arbetsplatsen och i skolan
14.45 Fika
15.00 Diskussion / frågor & svar
16.15 Genomgång av självtest / utvärdering
16.45 Kursen avslutas

Om du vill kan du ladda ner vår kursbroschyr att skriva ut. Den har tyvärr inte uppdaterats på ett tag, men beskriver kortfattat vad kursen handlar om. Den skrev när vi bedrev kursverksamheten under namnet ”Aksaa islamutbildning”.