Texter och övrig info

Det yttersta trädet i social media
  • YouTube-kanal Vår kanal ”Where Land Meetsw Sea” med föreläsningar om islam och sufism mm.
  • Mixler – sändning av våra live-föreläsningar och fredagsbönen.
Vår bok om islam
Studiebesök
Koranöversättning

Vi rekommenderar den svenska översättningen av Koranen som heter ”Koranens Budskap” översatt av Mohammad Knut Bernström. Finns att köpa i bokhandeln eller på internet.

Föreningens projekt och uppgifter
Sufism
Övrigt om islam
Islamiska mönster
Externa länkar