Stödfond

Det yttersta trädet ideell förening upprättade 2007 en stödfond. Fondens medel är till följande tre ändamål:

(1) Zakat – till personer i Sverige som är i akut behov av hjälp

(2) Aktivitetsbidrag – till personer som inte har råd att delta på våra aktivitete

(3) Verksamhetsbidrag – till föreningen för genomförande av aktiviteter

Betalningsmetoder

  • Plusgiro: 76 58 14-9
  • Swish: 123 06 49 418

Vänligen ange på inbetalningen vilket ändamål ditt bidrag avser. Om du inte gör det anses bidraget gå till verksamhetsbidrag (ändamål 3).