Stödfond

Det yttersta trädet ideell förening upprättade 2007 en stödfond. Fondens medel är till följande tre ändamål:

  1. Zakat – till personer i Sverige som är i akut behov av hjälp
  2. Aktivitetsbidrag – till personer som inte har råd att delta på våra aktiviteter
  3. Verksamhetsbidrag – till föreningen för genomförande av aktiviteter

Vänligen ange på inbetalningen vilket ändamål ditt bidrag avser. Om du inte detta går bidraget till verksamhetsbidrag (ändamål 3).

Betalningsmetoder

  • Plusgiro: 76 58 14-9
  • Swish: 123 06 49 418
  • Kontant: Kontant betalning sker till föreningens styrelse, eller den som styrelsen utsett.