Stödfond

Det yttersta trädet ideell förening upprättade 2007 en stödfond. Fondens medel är till följande tre ändamål:

  1. Zakat – till personer i Sverige som är i akut behov av hjälp.
  2. Aktivitetsbidrag – till personer som inte har råd att delta på våra aktiviteter.
  3. Verksamhetsbidrag – till föreningen för genomförande av aktiviteter.

Betalningsmetoder

  • Swish: 123 06 49 418
  • Plusgiro: 76 58 14-9
    IBAN: SE40 9500 0099 6026 0765 8149
    BIC: NDEASESS

Vänligen ange på inbetalningen vilket ändamål ditt bidrag avser. Om du inte gör det anses bidraget gå till verksamhetsbidrag (ändamål 3).