Utvärdering av studiebesök

Skola
Lärare
Datum för ert besök
Värd för besöket
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Saknade ni något? Var det något vi pratade för mycket om?