Kalender

INga fysiska aktiviteter under pandemin

På grund av den pågående pandemin är alla fysiska aktiviteter inställda tills vidare. Information om eventuella online-aktiviteter ges via vår Whatsapp-lista. För att delta i Whatsapp-listan, fyll i följnade formulär:

Du måste ha Whatsapp.