Citat

Här är ett urval av vad våra kursdeltagare sagt om våra utbildningar.

Göran Larsson, religionsvetare Göteborgs universitet

”Ni har stora kunskaper om både den muslimska och icke-muslimska världen. De förstår varför folk frågar som de gör om islam och kan därför ge tydliga svar. Kursledaren är lugn med trygghet i sig själv och blir inte provocerad av kritiska frågor.”

Ulla Borre Berg, lärare Astrid Lindgrensskolan

”Efter 23 års arbete med muslimer och många kurser om islam känner jag mig efter denna dag full av ny kunskap och aha-upplevelser. Den klart bästa islamkurs som jag gått.”

Barbro Henriksson, konsulent Prisma Pedagogik

”För mig innebar kursen om islam och muslimsk kultur att många frågetecken rätades ut och att fördomar som jag förstår att jag haft pga. okunskap kom i ett annat ljus och därmed också försvann. Att kursen även genomfördes på ett mycket respektfullt och professionellt sätt gör att jag kommer att rekommendera den till andra med yrken där man möter människor från olika religioner och kulturer. Jag önskar er lycka till!”

Charlotte Lundberg, projektledare Apoteket AB

”Dialogen blev snabbt livlig och det var svårt att sluta fråga. Vi skulle säkert ha kunnat fortsätta några timmar till, ett mycket intressant ämne. Men det är väl skälet till att ni lagt in en fortsättningskurs, man hinner inte med allt på en dag – både fylla på med kunskap och reflektera tillsammans. Jag kan inte säga att det var något särskilt avsnitt som var för kort/långt, snarare kanske det var våra frågor som var för många… Mycket bra att få dokumentationen med sig hem, är bra att gå tillbaka till och att visa för andra. Jag blev positivt överraskad av den annorlunda kursmiljön med det personliga mottagandet. ’Rundvandringen’ var intressant och att vi fick förmånen att sitta med vid bönestunden var en upplevelse.

Mohammad Muslim är verkligen en kunnig ledare, som delade med sig av sina kunskaper och tankar i en öppen och vidsynt atmosfär. Jag vet/förstår nu mycket mer om vad islam står för och vad det kan innebära att vara muslim och inser att jag vill veta ännu mer (men det är en fråga om prioriteringar!).

Tänk om alla människor ville/kunde lära sig mer om varandras religioner/kulturer/livsstilar! Jag har redan rekommenderat kursen till andra och kommer att fortsätta med det. Er hemsida underlättar, den är fantastiskt informativ och lätt att navigera i. Max service med kaffe, god lunch mm bidrog också till den positiva stämningen!”

Michael Lundh, NBV

”Tidigare arbetade jag som polis i 20 år. Jag hade önskat jag haft denna utmärkta utbildning då. Tacksam att jag har den nu i mitt arbete med muslimer inom nykterhetsrörelsen.”

Rita Säbom, lärare Ekendalsskolan

”Inga frågor är konstiga, det kände jag på en gång. Trevliga kursledare. Mycket bra kurs på lagom nybörjarnivå.”

Kjell Broddman, Säkerhetspolisen

”Kommer att rekommendera utbildningen för andra som i yrket kommer i kontakt med muslimer.”

Eva Norrström, Säkerhetspolisen

”Mycket bra att få erfarenhet av utövningen av islam ”inifrån”.

Anonym deltagare från Säkerhetspolisen

”Islam är en världsreligion med många utövare även i Sverige. Nyttan av ökad kunskap är självklar för alla som är verksamma i samhället.”

Anonym deltagare från Säkerhetspolisen

”En bra utbildning som ger en större förståelse och ett intresse för att lära sig mer.”

Tina Motin, Socialsekreterare Degerfors kommun

”Personligt, intressant, proffsigt framfört.”

Jenny Svensson, lärare Ekendalsskolan Jerna, NBV

”Tänkvärd och upplysande utbildning. Högt i tak (som utlovat).”

Anne Kliko-Björck, elevhälsan, Barn och ungdomsnämnden Hallsberg

”Tänk om en sådan här kurs skulle vara obligatorisk. Skulle förhindra många fördomar. En positiv inblick.”

Yvonne Svensson, verksamhetschef Integrationsenheten Solna Stad

”Kursen ger en god insikt i islam på ett fördjupat sätt trots att det var en introduktionskurs, mest p g a (kursledaren) Muhammads oerhörda kunskap och bra sätt att förklara olika företeelser.”

Lars Andersson, polis Polismyndigheten Hallsberg

”För alla yrkeskategorier som har med andra religioner och kulturer att göra. Finns utbildning om islam på polishögskolan? Om inte, borde sådan vara obligatorisk…”

Siv Björck, kyrkorådsordförande Svenska kyrkan, Hallsbergs församling

”Tro inte att du vet vad islam är. Gå kursen så du får kunskapen och förståelsen för hur det fungerar.”

Örjan Norsted, rektor Västerås Mångkulturella centrum

”En väl disponerad kurs där man utgår ifrån det stora och dessutom får möjlighet att tränga in i detaljerna. Rika möjligheter till frågor och diskussion ger klarhet i hur islam fungerar i vardagen.”

Monica Nygren, flyktingsamordnare Degerfors kommun

Rekommenderar kursen. Innehållsrik, mycket professionellt utfört. Skapar nyfikenhet på att få mer kunskap. Ökar förståelsen mellan kultur och vad som är religionen islam.”

Alexandra Friborg, praktikant Spånga-Tensta SDF

”Dagens kurs var så engagerande att man kunde hålla koncentrationen uppe hela tiden.”

Marcus Lech, Språklärare Klockarhagsskolan i Hällefors

”En bred introduktion som berörde de allra flesta av mina förutfattade meningar.”

Tina Lidén, Krokoms kommun

”För alla som arbetar med barn inom barnomsorg och skola m m är kursen ett utmärkt hjälpmedel att skapa ökad kunskap, större förståelse och upptäcka likheter som kan bli till nytta i bemötandet av elever och föräldrar med muslimsk bakgrund.”

Ulrika Persson, Krokoms kommun

”Den här kursen skulle vara alla medborgare förunnad i syfte att förebygga och motverka främlingsfientlighet samt öka förståelsen för varandra människor emellan.”

Kenneth Österberg, Krokoms kommun

”Kursen packar upp din ryggsäck och lyfter ur saker som varit tunga att bära. Religion och kultur är lätt att sammanblanda, som kan leda till missuppfattningar.”

Marco Nilsson, forskare internationell politik Göteborgs universitet

”En utomordentlig introduktion till islam och den muslimska världen för alla som kommer i kontakt med muslimer i yrkeslivet. Varmt rekommenderad.”

Åsa Borgström, Kurator Rättspsykiatriska kliniken i Örebro

”Egentligen tror jag att denna kurs är viktig att gå även för troende muslimer. En del vet inte varför de gör som de gör i sitt religionsutövande och kan inte skilja på vad som är religion och kulturell tradition. – OBS, detta gäller även personer med annan religionstillhörighet.”

Nina Richert, SFI-lärare Solna Stad

”En väldigt lärorik kurs som bidrar till att öka förståelsen av islam. Viktig kunskap som krossar många fördomar. Man lär sig skilja på vad som är islam och vad som är kultur.”

Martin Persson, Lärare Barkestorpsskolan

”Mycket kunnig och intressant ledare. hans sätt att leda kursen inbjöd till frågor och de besvarades på ett lättförståeligt sätt. Min förståelse för och kunskap om islam har ökat betydligt.”

Lars Ahlin, socialchef Socialtjänsten, Hallsberg

”Ökad insikt ger möjlighet till ökad förståelse mellan människor”.

Liss-Beth Möller, skolsköterska Hallsbergs kommun

”Bra och positiv föreläsning ger mig ökade kunskaper som betonar likheter mellan religionerna istället för skillnaderna.”

Kerstin Edvinsson, Begravningsombud Svenska kyrkan

”Kursen kan rekommenderas för att öka kunskap, insikt om islam och för att ge respekt för olika trosuppfattningar som ju är allas rättighet i ett demokratiskt land som Sverige.”

Kurt Åberg, pensionär

”Fick mig att inse att islam är en sund religion, rätt så rakt på.”

Jacob Hjort, Psykolog Dalabergsskolan

”Mycket bra och givande. Kunnig och sund presentation.”

A-C Lundvall, AME Rehma Mariestads kommun

”Jättenyttigt för alla som arbetar med och för invandrare.”

”Kursen har varit informativ och utvecklande – har verkligen ökat mina kunskaper och medvetenhet i en för övrigt förvirrad tid och värld.” Cecilia Fantenberg, personalsekreterare Skara kommun

Anne-Christine Pränting, arbetsmarknadssekreterare Kirsebergs SDF

”En kurs alla kan ha nytta av.”

Joanna Sawicki, Sfi-lärare Folkuniversitetet

”Genom det öppna samtalsklimatet där inga frågor är för dumma eller personliga, lär man sig mycket om islam som religion och dess olika kulturella yttringar.”

Lena Hjärtemyr, skolsköterska Vialundsskolan Kumla kommun

”Mycket intressant att få kunskap om vad som Koranen beskriver.”

Carina Helgesson-Björk, verksamhetschef äldreomsorg Sjöbo kommun

”En mycket bra kurs. Rekommenderar den för alla som möter muslimer i sitt arbete och på andra sätt i sitt vardagsliv.”

Birgitta Bergman, verksamhetschef fritid Sjöbo kommun

”Bra upplägg. Engagerad och kunnig föreläsare.”

Niklas Ekstrand, Egenföretagare

”Bra, intressant och välstrukturerat gjorde denna kursdag till en given succe. En kurs jag med värme rekommenderar andra.”

Peter Moilanen IOGT-NTO-förbundet

”Sätter man fingret i luften och ställer sig frågan om fler eller färre muslimer kommer att finnas i Sverige om tio år blir svaret otvetydigt fler. Förståelsen och kunskapen kring denna religion är alltså väsentlig om man som medborgare vill få ut det mesta om livet och i arbetet.”

Anonym deltagare, polis Polismyndigheten V:a Götaland

”Kursen gav mig en fördjupad förståelse om islam och muslimsk kultur. Jag rekommenderar kursen till dig som möter muslimer och muslimsk kultur i ditt arbete.”

Annika Bel Mekki, lärare Sticksjö skola

”Detta är en kurs som alla pedagoger bör gå som möter muslimska familjer i sitt arbete. Den slår hål på en del av myterna och fördomarna om muslimer.”

Sven Fasth, NBV

”Mycket grundläggande om islam – tar död på en del fördomar – dvs som ”vanligt”, kunskaps(bildning) kan leda till en bättre värld”.

Ingela Sahaffi Andersson, bosättningshandläggare Integrationsverket

”Alla som dagligen kommer i kontakt med människor som kommer från den muslimska världen behöver denna kurs. Dessa frågor har vi sällan någon möjlighet att verkligen få diskutera på en praktisk nivå. Även om jag trodde mig veta en hel del om muslimsk tradition så föll många bitar på plats efter denna kurs. Ta möjligheten och gå om du har möjlighet.”

Eva Knutsson Löf, personalsekreterare Kista stadsdelsförvaltning

”Kursen ger en fördjupad och ’neutral’ inblick i islam. Klarlägger skillnaden mellan religion och kulturella skillnader.”

Gun von Krusenstjerna, NBV

”Tycker det vore bra med populärvetenskaplinga studiecirklar om att läsa Koranen”.

Lena Öhlander, informatör Räddningstjänsten, Sigtuna kommun

”Du som möter många människor i arbetslivet med mångkulturella bakgrunder ges möjlighet att lära dig om islam och muslimsk kultur.”

Victoria Corbo, leg. Psykolog Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting

”Skönt att lyssna till kunnig föreläsare som är lättsam och trevlig.”

Seija Ketola, utredare Integrationsverket

”Positivt med öppen dialog och svar på alla frågor som ställdes. Viktigt att göra skillnad vad är kulturellt och vad är religion. Stort behov i Sverige av denna info för att motverka islamofobi.”

Mattias Haraldsson, polis Polismyndigheten i Stockholms län

”Bra kurs som slog hål på myter samt skapade förståelse för skillnad i religion och kultur!”

Per Karlsson, polis Polismyndigheten i Stockholms län

”Tycker att kursen var givande och slog hål på många myter och feltolkningar.”

Ivan, polis Polismyndigheten i Stockholms län

”Intressant att lära mer om islam samt kulturella likheter/skillnader. Trevligt upplägg.”

Ann-Charlotte Dahlander, handläggare Migrationsverket

”Att få besöka en moské med böneutrop, det var en härlig upplevelse!”

Anonym deltagare, Integrationsenheten, Sandvikens kommun

”Inblick och förståelse för islam som religion och dess anhängare. Möjlighet till frågor och diskussioner.”

Alekseeva Viktoria, Integrationsenheten, Sandvikens kommun

”Bred, men samtidigt kortfattad information om islam och kultur. Man har förståelse för muslimer efter kursen.”

Gunbritt Sundström, skolsköterska Sundsvalls kommun

”Ökad kunskap och förståelse mellan oss människor. Vi är i grund och botten lika inför Gud.”

Monika Mellqvist, skolsköterska Sundsvalls kommun

”Ger en ökad förståelse för islam och muslimer. Tar upp vardagsproblem”

Ingrid Kristiansson, mångfaldskommunikatör Sundsvalls kommun

”Intressant informativ islaminformation inifrån.”

Ilhana Ljutie, handläggare Försörjningsstödskontoret, Norrköpings kommun

”Den här kursen är jätteviktig både för muslimer och andra som tillhör en annan religion eftersom efter denna kurs faller många fördomar om islam och förhoppningsvis minskas kulturkrockarna! I dagens värld behöver vi umgås och berätta om islam och religionen. I dagens värld är det inte lätt att vara muslim!”

Ewa Eriksson, avdelningschef Utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun

”En mycket intressant kursledare som på ett respektfullt och ödmjukt sätt gav oss mer kunskap om islam och om att vara praktiserande muslim.”

Ove Nielsen, sektionschef Utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun

”När kursdeltagarna ställde frågor fick vi raka och tydliga svar utan massa krusiduller.”

Firouzeh Badiee, socialsekr. medlingsverks. Socialtjänsten, Uppsala kommun

”Bra baskunskaper, kanske speciellt för lärare och socialsekreterare för att se mekanismen bakom det som driver vissa religiösa grupper eller personer. Att få nya kunskaper ger nya argument som kan vara användbara i möte med andra människor.”

Jeanette Nordin, huvudskyddsombud SKTF

”Denna kurs borde alla gå för att få förståelse för de som utövar islam samt förståelse för alla religioner.”

Henrik Lundin, handläggare Stockholms Bostadsförmedling AB

”En mycket lärorik och viktig kurs som hjälpte mig att förstå hur muslimer har det rent vardagligt. Bra även med en kvinna som gav mig möjlighet att fråga sådant man kanske inte gör annars.”

Anonym deltagare, handläggare Stockholms Bostadsförmedling AB

”Mycket lärorik kurs.”

R L, handläggare Stockholms Bostadsförmedling AB

”Bra, givande, bättre förutsättningar att förstå det jag inte gjorde. Intressant!”

Peter Lindgrén, polis Polismyndigheten V:a Götaland

”Intressant och väl värd att gå. Många fler skulle gå på liknande kurser för att öka förståelsen.”

Margareta Schlüter, polisinspektör Polismyndigheten V:a Götaland

”Kursen gav mig en grundlig insikt om islam. Den kan verkligen rekommenderas till dig som möter muslimer i ditt dagliga arbete.”

Vilbert Winsten, utredare Polismyndigheten V:a Götaland

”Med ökad globalisering ökar behovet av förståelse för omvärlden. Denna kurs bidrar stort till ökad insikt om den muslimska världen.”

Efva Lindmark, analytiker Polismyndigheten V:a Götaland

”Kursen gav mig en fördjupad förståelse om islam och muslimsk kultur. Jag rekommenderar kursen till dig som möter muslimer och muslimsk kultur i ditt arbete.”

Christer Sandberg, inspektör Polismyndigheten V:a Götaland

 

”Okunskap ger fördomar om religionen islam.”

Gunilla Gunnarsson, studiekonsulent NBV

”Bra att få livets/vardagens olika faser belysta ur det religiösa perspektivet – kontra kulturella traditionella grunder.”

Anonym deltagare, kurs Malmö

”Mycket bra, trevlig och lärorik. Utbildningslokalen var bra, service utmärkt och moskén är otroligt vacker. Det som dagen gett mig är att få ner ”islam på jorden”. Jag har läst islamologi tidigare men det är teoretiskt. Nu fick jag mer av vardagsislam. För egen del såg jag ännu mer likheter med kristendomen, att vi tillhör samma folk.”

Eva Blomberg, ledsagare Malmö stad

”Denna kurs innehöll mycket fakta, vissa saker som jag trodde var på ett vis visade sig vara helt fel. En uppföljnings av kursen tycker jag skulle finnas. Kursledaren Imam Mohammad Muslim var en påläst man, tyckte om när han höll föredraget. Det var jätteintressant. Jag vill även tacka för en god lunch. Allting var mycket bra.”

Ella Afyouni, ledsagare Malmö stad

”Det var ett nöje för mig att delta i kursen. Jag fann kursen väldigt givande och den gav mig möjligheten att utvidga mina kunskaper i islam som gör att jag på ett lättare sätt förstår islam utifrån ett kvinnoperspektiv.”

Christian Lundqvist, ledsagare Malmö stad

”Mycket givande och intressant, men tiden var för kort.”

Mirsada Bislimi, ledsagare Malmö stad

”Kursen var mycket bra och intressant… Jag är glad att det finns människor som kan organisera och lära ut genom dessa kurser. Jag är mycket nöjd.”

Peter Bodis, planeringssekreterare Malmö stad

”Introduktionskursen i islam var intressant, särskilt ur synvinkeln att vi fick se att islam har gemensamma drag med övriga religioner i världen. Det finns dels den andliga dimensionen, och dels den pragmatiska dimensionen. Det är uppenbart att det behövs en kunskap och en dialog i vårt sekulära samhälle så att religionen hamnar på rätt nivå i samhället, d v s den privata sfären. Samhället kan förhålla sig till religionsfriheten som ett arv från upplysningstiden och ta ställning till vilka religiösa regler inom olika religioner som är möjliga i ett globalt, sekulärt samhälle.”

Halina Wilczak, ledsagare Malmö stad

”Kursen är lärorik om man har intresse när det gäller religion. Om man jobbar i mångkulturella områden borde de flesta känna till olika religioner, inte bara islam. Men dagens kurs är bra och är glad att jag fick deltaga. Lycka till!” ’

Emma Isaksson, personlig assistent, Rosengård Malmö stad

”Mycket lärorikt för mig med tanke på att jag bor i Malmö, jobbar i Rosengård där islam är utbrett. Jag har förstått att mycket av det man får se i media, det negativa t ex hedersmord, könsstympning etc, härstammar från kulturer och traditioner, ej islam. Jag skulle vilja att kursen var längre, man har många frågor man vill diskutera.

Isa Acar, student Uppsala universitet

”Väldigt intressant kurs där lyssnaren får alla sina tankeställare besvarade. Rekommenderas definitivt för nyfikna.”

Aynan Altun, student Uppsala universitet

”Denna kurs är ett måste för alla religionsälskare eller för de som bara vill stilla sin nyfikenhet.”

Bodil Lindeman, lärare Carlforska gymnasiet

”Mycket intressant få höra om kvinnan i islam.”