Frågor från deltagare

Under två separata kurser antecknade vi de frågor som deltagarna ställe under kursdagen. Vi uppmuntrar deltagarna att ställa egna frågor och här är resultatet från två av våra kurser:

 • Hur jobbar vi med fenomenet av subkulturer inom islam? Allt i media om islam verkar visa en negativ bild.
 • Är det viktigt att motarbeta generationsklyftorna när de som idag är äldre ändå snart dör ut?
 • Ser du det som en möjlighet att göra islam mer som en privatsak, se på hur kristendom idag mer är en privat angelägenhet för individen?
 • Kan det finnas en konflikt mellan ungdomar som har en tro och ungdomar utan en tro?
 • Finns Koranen översatt till svenska?
 • Hur förhåller sig Koranen till skapelseberättelsen i Bibeln? Vad säger islam om modern vetenskap?
 • Varför är det så mycket krig i religionerna?
 • Är det okey att inte utföra en arbetsuppgift p g a att en tidebön kommer i vägen?
 • Finns det böneutropare i Sverige?
 • Hur fungerar fastetiden i Kiruna där solen aldrig går ner om sommaren?
 • Behöver gravida och sjuka fasta under Ramadan?
 • Varför klär man sig i vita lakan när man är på pilgrimsfärd?
 • Varför går man sju varv runt Kabah under pilgrimsfärden?
 • Varför fastar man som muslim, och varför just en månad?
 • Varför finns inte kvinnliga profeter?
 • Betraktas Gud som manlig eller kvinnlig?
 • Tror muslimer på reinkarnation?
 • Vad betyder det att ”frukta Gud”? Ska man vara rädd för Gud?
 • På Jesus tid fanns ju begränsningar på hur många hustrur en man kunde ha, vad tillförde då islam?
 • Vad betyder det att man ofta säger ”Han” om Gud?
 • Skulle en sudanesisk kvinna hålla med om vad islam säger om kvinnan?
 • Varför är det, som jag hört, lättare för en sudanesisk kvinna att få skilsmässa än för en turkisk kvinna?
 • Är det inte så att många missbrukar religionen politiskt för att få mer makt?
 • Har det förekommit allmänna val under Profeten Muhammads tid, jag tänker på det du sa om att islam gav kvinnan en röst i samhället?
 • Vad menas med att kvinnan har rätt att ärva inom islam?
 • Enligt sharia är väl inte män och kvinnor jämlika?
 • Vilken roll tar islam för att bekämpa de patriarkaliska system som finns i många nutida muslimska länder?
 • Är det inte så att själva idén om en islamisk stat är en myt?
 • Om man och kvinna är lika inför Gud, och om kvinnan också yrkesarbetar, hur går det då ihop?
 • Har kvinnan huvudansvaret för hemmet enligt islam?
 • Vad är domedagen?
 • Förlåter Gud allt, eller finns helvetet?
 • Hur kom tankarna om domedagen till?
 • Jag förstår inte det här om Guds förlåtelse, hur förlåter Gud?
 • Hur mycket av klädeskoderna handlar om religion kontra kultur?
 • Kan du beskriva skilsmässan, är det svårare för en muslimsk kvinna att skilja sig än för en muslimsk man?
 • Anser du att den svenska staten ska ge muslimsk församlingar rätten att gifta/skilja människor?
 • Hur blir det med barnen i fall ett par skiljer sig, enligt islam?
 • Hur sker bodelning efter skilsmässa?
 • Har sufiska ordnar någon påverkan på politiken i muslimska länder?
 • Har de islamiska reglerna kring mat någon förklaring i klimatzonerna, t ex att gris blir dåligt i värmen?
 • Kan man äta gris om man i annat fall skulle svälta ihjäl?
 • Accepteras könsbyte inom islam?
 • Hur ser islam på det tredje könet, människor som upplever att de inte kan leva naturligt p g a sitt kön?
 • Finns det Koranskolor på muslimska friskolor? Vad är en Koranskola?
 • Är det möjligt att en muslim konverterar från islam till en annan religion? Vad finns det för stöd i Koranen?
 • Är det problem att konvertera från kristendom till islam?
 • Hur märks de olika islamiska inriktningarna i Sverige? Vilka skillnader finns det?
 • Varför blev det ett så stort pådrag efter de s k Muhammed-teckningarna?
 • Vad är islam utan muslimer?
 • Tror muslimer på Jesus återkomst?
 • Det ”onda ögat”, var kommer idén om det ifrån?
 • Kan man ersätta fredagsbönen i moskén till en annan plats, t ex på arbetsplatsen?
 • Måste man göra fredagsbönen kl 12 eller 13?
 • Hur tacklar man när ramadan är på sommaren i norra Sverige?
 • Hur ser man på fastan rent fysiologiskt? Ska man även rena kroppen under fastan?
 • De som tar läkemedel, vad gör de under ramadan? Hur gör de när de fastar?
 • Fastar man om man är gravid?
 • Fastar barn?
 • Hur hittar man imamer att prata med lokalt?
 • Finns det någon imamutbildning?
 • När byggdes moskén i Mekka?
 • Kan man som muslim idag åka till Jerusalem?
 • Siffran ”7”, finns det någon symbolik i den inom islam som det gör inom kristendomen?
 • Hur ser man på Koranen? Verbalinspirerad eller historisk tolkning?
 • Enligt Bibeln skapas världen på 7 dagar, finns det liknande idéer i Koranen? Finns det en vetenskaplig inomislamisk debatt?
 • Är inte islam mansdominerat uppe i ”prästerskapet” då man sällan ser en kvinna i framstående ställning i media?
 • Om man tittar på Iran före revolutionen var det progressivt, varför drog man tillbaka klockan i o m revolutionen med tanke på kvinnan?
 • Får kvinnor komma in i Mekka?
 • Varför är slöjan så kontroversiell i Turkiet?
 • Hur är det med burka (fotsida sjal)?
 • I våra hygienriktlinjer får man inte ha kläder som når under handleden. Hur gör man då?
 • Tar man (som muslim) mig (som inte är muslim) på allvar om jag pratar om islams regler för muslimer?
 • Kan man ersätta fredagsbönen i moskén till en annan plats, t ex på arbetsplatsen?
 • Måste man göra fredagsbönen kl 12 eller 13?
 • Hur tacklar man när ramadan är på sommaren i norra Sverige?
 • Hur ser man på fastan rent fysiologiskt? Ska man även rena kroppen under fastan?
 • De som tar läkemedel, vad gör de under ramadan? Hur gör de när de fastar?
 • Sharia, bygger det på Koranen?
 • Varför hjälper inte ”vanliga” muslimer till att normalisera bilden av islam?
 • Hur ser islam och muslimer på homosexuella? Kan de gifta sig under Guds beskydd?
 • Måste kvinnan vara hemma, kan hon förvärvsarbeta enligt islam?
 • Hur ser islam på handikappade?
 • Vad är halal-slaktat kött?
 • Får man slakta halal i Sverige?
 • Vad gör man som idrottsledare om t ex en muslimsk tjej inte vill duscha (gemensamt med andra) efter en träning?
 • Hur ser man på att muslimer deltar i skolavslutningen i kyrkan?
 • Hur ska jag som kvinnlig undersköterska förhålla mig till att sköta den personliga hygienen för manliga patienter?
 • Hur ska jag som sfi-lärare med en annan bakgrund, förhålla mig till att presentera min värdegrund till muslimska elever?
 • Hur benägen är man inom muslimska samfund att ta till sig svenska värderingar?
 • Hur gör man på dessa breddgrader med bönen och fastan?
 • Är det någon skillnad mellan olika grupper inom islam?
 • Finns det något motsvarande dopet i islam?
 • Är det stora konflikter mellan shia och sunni?
 • När blir en pojke till en man inom islam?
 • Anser man att menstruation är orent och på grund av det inte har tillträde till moskén?
 • Varför är det inte obligatoriskt för kvinnor att delta i fredagsbönen?
 • Hur ser man på tiggare och tiggeri?
 • Får man som icke-muslim besöka de heliga platserna Mekkah och Medina?
 • Hur förklarar man talibanernas behandling av kvinnor?
 • Vad har du (som kursledare) att säga om månggifte?
 • Vad sker om man får ett barn utan att vara gift?
 • Vad skulle hända om det uppstod i din församling att någon fick barn utanför äktenskapet?
 • Finns abort inom islam?
 • Har kvinna  verkligen ett fritt val att välja sin partner?
 • Kan man gifta sig med kusiner?
 • Hur gammal ska man vara för att få gifta sig?
 • Vad tror du om utveckling – kan islamutvecklas t ex i fråga om badmode för kvinnor?
 • Vem berättar för kvinnan om hennes rättigheter, eftersom det uppenbarligen brister i fråga om detta?
 • Kan en kvinna bli imam?
 • Förstår alla muslimer innebörden i tidebönen om man inte kan arabiska?
 • Utförs bönen bara på det arabiska språket?
 • Vad är det för fel på griskött?
 • Får en muslim sälja ”förbjudet” kött?
 • Gäller haram-halal bara när det gäller mat?
 • Får barn som vill äta gris göra det?
 • Hur ska man göra med barn som vill fasta, om de är små?
 • Hur ska man göra när föräldrar säger att barnen själva får bestämma (när det gäller fastan)?
 • Vad betyder det när en muslimsk man pussar mig på handen?
 • Hur är det för en muslimsk kvinna om hon t ex jobbar i hemtjänsten om hon ska hjälpa till med intimhygien på en man?
 • Hur kommer det sig att en muslimsk kvinna inte kan gifta sig med en kristen eller judisk man?
 •  Hur ska man göra med simning under gymnastiklektionerna?
 • Varför följer man inte nymånen i Sverige?