Studiebesök

Vi gör uppehåll i vår studiebesöksverksamhet

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer vi dessvärre göra uppehåll med vår studiebesöksverksamhet. De skolor som redan bokat in/betalat för kommande studiebesök tar vi så klart fortfarande emot, men vi bokar inte in några nya besök.